Moció per a promoure el turisme i les tradicions del territori, utilitzant uns canals per anar en barca perxant.

Creiem que seria un atractiu turístic més,poder utilitzar per exemple el desaigüe de la Fortaleza i/o la séquia de l’Ala per anar en barca perxant.

Es podria sortir des de poble nou, ja que així podríem afavorir-lo.
A més de l´atractiu turístic que sempre és bo, també donaríem a conèixer una mica més les tradicions del territori.

Hem consultat experts en la matèria, i ens diuen que en principi només caldria el permís de la comunitat de regants. I que l’ajuntament es fes càrrec de l´assegurança per si hagués algun accident perxant.

Podríem posar una persona per gestionar el lloguer de barques. Aquestes barques no són cares.

Per això creiem que amb el vistiplau de la comunitat i una inversió gairebé zero, podriem obtenir uns bons beneficis pel territori.