Contracte d’enginyer elèctric i aparellador o arquitecte.

Moció per contractar un enginyer elèctric i un aparellador o arquitecte.

Ara l’ajuntament d´Amposta, per fer les obres del Sindicat haurà de contractar uns serveis per fer:

1-La direcció d´obra (obra i instal•lacions) 18.000e.
2-Direcció d’execució de l’obra.18.000e.
3-Direcció d’execució de les instal•lacions i altres serveis d’enginyeria.15.000e.
4-Coordinació de seguretat i salut.6.000e.
Tot això ens costarà al voltant de 57.000e.

Si només tinguéssim una obra podríem pensa si surt a compte o no.

Però l’ajuntament d´Amposta ara farà diverses obres.

Pavelló esportiu.
Casal cívic per la gent gran.
Uns baixos per l´ associació de dones i 4 pisos al carrer sant roc.
I algunes altres més petites.
COM ES NOTA QUE ESTEM EN ANY ELECTORAL.

El mateix que l’ajuntament vol fer al sindicat o haurà de fer a totes aquestes obres.
Això significa que haurem de gastar més de 200.000e. Segurament molt més.

Per això volem contractar un enginyer elèctric i un aparellador o arquitecte que podrien fer la feina a totes aquestes obres. Contractar-los un any ens podria costar 80.000e. els dos. Potser menys i tot.

És a dir, ens estalviaríem més de 100.000e.

A més aquest enginyer i aparellador o arquitecte podrien fer més feina a l´ajuntament, amb el que poble sortiria guanyant.

És una qüestió de lògica,molt simple. Ningú amb dos dits de front contractaria 5 electricistes diferents perquè li posessin les llums a casa seva.Un electricista per posar llums al menjador, un altre per la cuina, un altre habitacions ,altre bany i últim pel rebedor. Seria de bojos.

Tothom contractaria un sol electricista, el que millor ho faci i a un bon preu.
Però 5 electricistes diferents mai de la vida.
Per això, la mateixa cura que tenim pels nostres diners, l´hem de tenir encara més pels diners del poble.
Demanem.
1-Contractar un enginyer elèctric i un aparellador o arquitecte per fer les tasques relatives a les obres previstes.